Klub Strzelecki GARDA

Home » Klub » Wiadomości » Kurs instruktorów strzelectwa sportowego PZSS
A+ R A-
25 Sty

Kurs instruktorów strzelectwa sportowego PZSS

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Warmińsko–Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie organizuje kursy instruktora strzelectwa sportowego PZSS i prowadzących strzelanie PZSS.

Termin: koniec lutego, marzec i kwiecień 2017 r. Terminy zostaną wkrótce uszczegółowione. Uwaga: cześć zasadnicza będzie trwała ok. 10 dni i odbędzie się w systemie STACJONARNYM CAŁODNIOWYM. Poza tym zajęcia weekendowe.

Miejsce: okolice Ełku.

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat (chcący uzyskać dodatkowo uprawnia prowadzącego strzelanie - 21 lat + patent strzelecki PZSS + licencja zawodnicza lub sędziowska PZSS),
- wykształcenie minimum średnie (matura nie wymagana),
- wniesienie do końca lutego przelewem opłaty za kurs na rachunek bankowy firmy 'Regiment Warszawa' (faktura na źyczenie),
- dostarczenie organizatorom przed rozpoczęciem kursu następujących dokumentów:
-  kserokopii dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
-  kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
-  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie instruktora strzelectwa sportowego,
-  własnoręcznego oświadczenia, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U., 1997, nr 88, poz. 553, ze zm.),
-  2 zdjęć legitymacyjnych 3,4 x 4,5 cm.

Ilość miejsc ograniczona niewielką salą wykładową i bazą noclegową. O zakwalifikowaniu na kurs decydują organizatorz oraz potrzeby szkoleniowe klubów strzeleckich z Polski północno-wschodniej.

Absolwenci kursu otrzymają legitymacje instruktorskie wydane przez PZSS oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy medycznej, a za dodatkową opłatą legitymacje prowadzącego strzelanie PZSS. Kurs umożliwia - po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych przez PZSS (np. posiadanie patentu strzeleckiego, przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS, potrzeby klubu itp.) - uzyskanie licencji trenerskiej PZSS. Osoby nie uczestniczące w całym szkoleniu mogą uzyskać uprawnienia prowadzącego strzelanie.

Kadra: zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy strzelectwa sportowego i sędziowie PZSS z Warszawy, Olsztyna i Bydgoszczy.

Dokładna cena zostanie podana po przyjęciu wstępnych deklaracji, nie będzie odbiegać od rynkowych. W ramach opłaty dodatkowej organizatorzy postarają się zapewnić uczestnikom posiłki, stały serwis kawowo–herbaciany oraz zorganizować noclegi.

Pytania i zgłoszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiane: środa, 25 stycznia 2017 20:29