Klub Strzelecki GARDA

Home » Klub » Wiadomości » Walne Zgromadzenie
A+ R A-
08 Sie

Walne Zgromadzenie

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

W związku z zaistniałą sytuacją w Klubie, Zarząd Klubu na podstawie paragrafu 17 ust. 1 Statutu Klubu Strzeleckiego GARDA w Ostródzie

zwołuje na dzień 25 sierpnia  2017 r. na godz. 17:00 w siedzibie Starostwa Ostródzkiego przy ul. Jana III Sobieskiego 9,

Walne Zgromadzenie.

 

Zgodnie z paragrafem 19 ust. 2  Statutu Klubu Strzeleckiego GARDA w Ostródzie w przypadku jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie będzie obecnych 50% członków wyznacza się drugi termin Walnego Zgromadzenia na dzień  25 sierpnia  2017 r. na godz. 17:30 w siedzibie Starostwa Ostródzkiego przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

 

Przepraszam za oczywistą omyłkę pisarską chodzi o PARAGRAF 19 ust. 1 i ust. 2 Statutu Klubu Strzeleckiego Garda w Ostródzie

 

Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Klubu  Strzeleckiego GARDA w Ostródzie
zwołanego w dniu 25 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00
w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przywitanie gości
2. Powołanie przewodniczącego obrad i sekretarza
3. Wybór Komisji Mandatowej
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
5. Uchwalenie porządku obrad
6. Uchwalenie regulaminu obrad
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Przedstawienie propozycji zmian statutowych
9. Dyskusja
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
11. Głosowanie nad zmianami statutowymi
12. Podanie wyników głosowania
13. Ustalenie składu ilościowego Zarządu
14. Podanie kandydatur uzupełniających do Zarządu Klubu
15. Prezentacja dokonań i zamierzeń kandydatów, dyskusja
16. Głosowanie
17. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
18. Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia
19. Zamknięcie obrad.


za Zarząd
V-ce prezes

 

Poprawiane: sobota, 12 sierpnia 2017 16:18